عربي    
IPS home IPS Home| About Us | Support IPS 
  

0 items
 
Journal of Palestine Studies
Current Issue
Back Issues
The Index
Subscribe
Advertising
Submissions
Editorial Committee
About JPS
Contact JPS
Jerusalem Quarterly
مجلة الدراسات الفلسطينية
Conflict in Context
Chronologies (free)
Papers of the Palestinian Delegation
Scholars and Fellows
Library
Books
Before Their Diaspora
Congressional Monitor
Links


Back Issues
Click on the volume numbers to see a preview of each issue, including the table of contents, abstracts, selected full-text articles, book reviews and excerpts of reference sections.
Abstracts of JPS articles are available online as of Vol. 26, no. 101 (autumn 1996)
 collapse all    expand all
 Volume 43
      JPS 169: Vol. 43, No.1       (Autumn 2013)
 Volume 42
      JPS 168: Vol. 42, No.4       (Summer 2013)
      JPS 167: Vol. 42, No.3       (Spring 2013)
      JPS 166: Vol. 42, No.2       (Winter 2013)
      JPS 165: Vol. 42, No.1       (Autumn 2012)
 Volume 41
      JPS 164: Vol. 41, No.4       (Summer 2012)
      JPS 163: Vol. 41, No.3       (Spring 2012)
      JPS 162: Vol. 41, No.2       (Winter 2012)
      JPS 161: Vol. 41, No.1       (Autumn 2011)
 Volume 40
      JPS 160: Vol. 40, No.4       (Summer 2011)
      JPS 159: Vol. 40, No.3       (Spring 2011)
      JPS 158: Vol. 40, No.2       (Winter 2011)
      JPS 157: Vol. 40, No.1       (Autumn 2010)
 Volume 39
      JPS 156: Vol. 39, No.4       (Summer 2010)
      JPS 155: Vol. 39, No.3       (Spring 2010)
      JPS 154: Vol. 39, No.2       (Winter 2010)
      JPS 153: Vol. 39, No.1       (Autumn 2009)
 Volume 38
      JPS 152: Vol. 38, No.4       (Summer 2009)
      JPS 151: Vol. 38, No.3       (Spring 2009)
      JPS 150: Vol. 38, No.2       (Winter 2009)
      JPS 149: Vol. 38, No.1       (Autumn 2008)
Show back volumes Hide back volumes
 Volume 37
      JPS 148: Vol. 37, No.4       (Summer 2008)
      JPS 147: Vol. 37, No.3       (Spring 2008)
      JPS 146: Vol. 37, No.2       (Winter 2008)
      JPS 145: Vol. 37, No.1       (Fall 2007)
 Volume 36
      JPS 144: Vol. 36, No.4       (Summer 2007)
      JPS 143: Vol. 36, No.3       (Spring 2007)
      JPS 142: Vol. 36, No.2       (Winter 2007)
      JPS 141: Vol. 36, No.1       (Fall 2006)
 Volume 35
      JPS 140: Vol. 35, No.4       (Summer 2006)
      JPS 139: Vol. 35, No.3       (Spring 2006)
      JPS 138: Vol. 35, No.2       (Winter 2006)
      JPS 137: Vol. 35, No.1       (Autumn 2005)
 Volume 34
      JPS 136: Vol. 34, No.4       (Summer 2005)
      JPS 135: Vol. 34, No.3       (Spring 2005)
      JPS 134: Vol. 34, No.2       (Winter 2005)
      JPS 133: Vol. 34, No.1       (Autumn 2004)
 Volume 33
      JPS 132: Vol. 33, No.4       (Summer 2004)
      JPS 131: Vol. 33, No.3       (Spring 2004)
      JPS 130: Vol. 33, No.2       (Winter 2004)
      JPS 129: Vol. 33, No.1       (Autumn 2003)
 Volume 32
      JPS 128: Vol. 32, No.4       (Summer 2003)
      JPS 127: Vol. 32, No.3       (Spring 2003)
      JPS 126: Vol. 32, No.2       (Winter 2003)
      JPS 125: Vol. 32, No.1       (Autumn 2002)
 Volume 31
      JPS 124: Vol. 31, No.4       (Summer 2002)
      JPS 123: Vol. 31, No.3       (Spring 2002)
      JPS 122: Vol. 31, No.2       (Winter 2002)
      JPS 121: Vol. 31, No.1       (Autumn 2001)
 Volume 30
      JPS 120: Vol. 30, No.4       (Summer 2001)
      JPS 119: Vol. 30, No.3       (Spring 2001)
      JPS 118: Vol. 30, No.2       (Winter 2001)
      JPS 117: Vol. 30, No.1       (Autumn 2000)
 Volume 29
      JPS 116: Vol. 29, No.4       (Summer 2000)
      JPS 115: Vol. 29, No.3       (Spring 2000)
      JPS 114: Vol. 29, No.2       (Winter 2000)
      JPS 113: Vol. 29, No.1       (Autumn 1999)
 Volume 28
      JPS 112: Vol. 28, No.4       (Summer 1999)
      JPS 111: Vol. 28, No.3       (Spring 1999)
      JPS 110: Vol. 28, No.2       (Winter 1999)
      JPS 109: Vol. 28, No.1       (Autumn 1998)
 Volume 27
      JPS 108: Vol. 27, No.4       (Summer 1998)
      JPS 107: Vol. 27, No.3       (Spring 1998)
      JPS 106: Vol. 27, No.2       (Winter 1998)
      JPS 105: Vol. 27, No.1       (Autumn 1997)
 Volume 26
      JPS 104: Vol. 26, No.4       (Summer 1997)
      JPS 103: Vol. 26, No.3       (Spring 1997)
      JPS 102: Vol. 26, No.2       (Winter 1997)
      JPS 101: Vol. 26, No.1       (Autumn 1996)
 Volume 25
      JPS 100: Vol. 25, No.4       (Summer 1996)
      JPS 99: Vol. 25, No.3       (Spring 1996)
      JPS 98: Vol. 25, No.2       (Winter 1996)
      JPS 97: Vol. 25, No.1       (Autumn 1995)
 Volume 24
      JPS 96: Vol. 24, No.4       (Summer 1995)
      JPS 95: Vol. 24, No.3       (Spring 1995)
      JPS 94: Vol. 24, No.2       (Winter 1995)
      JPS 93: Vol. 24, No.1       (Autumn 1994)
 Volume 23
      JPS 92: Vol. 23, No.4       (Summer 1994)
      JPS 91: Vol. 23, No.3       (Spring 1994)
      JPS 90: Vol. 23, No.2       (Winter 1994)
      JPS 89: Vol. 23, No.1       (Autumn 1993)
 Volume 22
      JPS 88: Vol. 22, No.4       (Summer 1993)
      JPS 87: Vol. 22, No.3       (Spring 1993)
      JPS 86: Vol. 22, No.2       (Winter 1993)
      JPS 85: Vol. 22, No.1       (Autumn 1992)
 Volume 21
      JPS 84: Vol. 21, No.4       (Summer 1992)
      JPS 83: Vol. 21, No.3       (Spring 1992)
      JPS 82: Vol. 21, No.2       (Winter 1992)
      JPS 81: Vol. 21, No.1       (Autumn 1991)
 Volume 20
      JPS 80: Vol. 20, No.4       (Summer 1991)
      JPS 79: Vol. 20, No.3       (Spring 1991)
      JPS 78: Vol. 20, No.2       (Winter 1991)
      JPS 77: Vol. 20, No.1       (Autumn 1990)
 Volume 19
      JPS 76: Vol. 19, No.4       (Summer 1990)
      JPS 75: Vol. 19, No.3       (Spring 1990)
      JPS 74: Vol. 19, No.2       (Winter 1990)
      JPS 73: Vol. 19, No.1       (Autumn 1989)
 Volume 18
      JPS 72: Vol. 18, No.4       (Summer 1989)
      JPS 71: Vol. 18, No.3       (Spring 1989)
      JPS 70: Vol. 18, No.2       (Winter 1989)
      JPS 69: Vol. 18, No.1       (Autumn 1988)
 Volume 17
      JPS 68: Vol. 17, No.4       (Summer 1988)
      JPS 67: Vol. 17, No.3       (Spring 1988)
      JPS 66: Vol. 17, No.2       (Winter 1988)
      JPS 65: Vol. 17, No.1       (Autumn 1987)
 Volume 16
      JPS 64: Vol. 16, No.4       (Summer 1987)
      JPS 63: Vol. 16, No.3       (Spring 1987)
      JPS 62: Vol. 16, No.2       (Winter 1987)
      JPS 61: Vol. 16, No.1       (Autumn 1986)
 Volume 15
      JPS 60: Vol. 15, No.4       (Summer 1986)
      JPS 59: Vol. 15, No.3       (Spring 1986)
      JPS 58: Vol. 15, No.2       (Winter 1986)
      JPS 57: Vol. 15, No.1       (Autumn 1985)
 Volume 14
      JPS 56: Vol. 14, No.4       (Summer 1985)
      JPS 55: Vol. 14, No.3       (Spring 1985)
      JPS 54: Vol. 14, No.2       (Winter 1985)
      JPS 53: Vol. 14, No.1       (Autumn 1984)
 Volume 13
      JPS 52: Vol. 13, No.4       (Summer 1984)
      JPS 51: Vol. 13, No.3       (Spring 1984)
      JPS 50: Vol. 13, No.2       (Winter 1984)
      JPS 49: Vol. 13, No.1       (Autumn 1983)
 Volume 12
      JPS 48: Vol. 12, No.4       (Summer 1983)
      JPS 47: Vol. 12, No.3       (Spring 1983)
      JPS 46: Vol. 12, No.2       (Winter 1983)
      JPS 44-45: Vol. 12, No.1       (Summer/Autumn 1982)
 Volume 11
      JPS 43: Vol. 11, No.3       (Spring 1982)
      JPS 42: Vol. 11, No.2       (Winter 1982)
      JPS 41: Vol. 11, No.1       (Autumn 1981)
 Volume 10
      JPS 40: Vol. 10, No.4       (Summer 1981)
      JPS 39: Vol. 10, No.3       (Spring 1981)
      JPS 38: Vol. 10, No.2       (Winter 1981)
      JPS 37: Vol. 10, No.1       (Autumn 1980)
 Volume 9
      JPS 36: Vol. 9, No.4       (Summer 1980)
      JPS 35: Vol. 9, No.3       (Spring 1980)
      JPS 34: Vol. 9, No.2       (Winter 1980)
      JPS 33: Vol. 9, No.1       (Autumn 1979)
 Volume 8
      JPS 32: Vol. 8, No.4       (Summer 1979)
      JPS 31: Vol. 8, No.3       (Spring 1979)
      JPS 30: Vol. 8, No.2       (Winter 1979)
      JPS 29: Vol. 8, No.1       (Autumn 1978)
 Volume 7
      JPS 28: Vol. 7, No.4       (Summer 1978)
      JPS 27: Vol. 7, No.3       (Spring 1978)
      JPS 26: Vol. 7, No.2       (Winter 1978)
      JPS 25: Vol. 7, No.1       (Autumn 1977)
 Volume 6
      JPS 24: Vol. 6, No.4       (Summer 1977)
      JPS 23: Vol. 6, No.3       (Spring 1977)
      JPS 22: Vol. 6, No.2       (Winter 1977)
      JPS 21: Vol. 6, No.1       (Autumn 1976)
 Volume 5
      JPS 19-20: Vol. 5, No.2       (Spring/Summer 1976)
      JPS 17-18: Vol. 5, No.1       (Autumn/Winter 1976)
 Volume 4
      JPS 16: Vol. 4, No.4       (Summer 1975)
      JPS 15: Vol. 4, No.3       (Spring 1975)
      JPS 14: Vol. 4, No.2       (Winter 1975)
      JPS 13: Vol. 4, No.1       (Autumn 1974)
 Volume 3
      JPS 12: Vol. 3, No.4       (Summer 1974)
      JPS 11: Vol. 3, No.3       (Spring 1974)
      JPS 10: Vol. 3, No.2       (Winter 1974)
      JPS 9: Vol. 3, No.1       (Autumn 1973)
 Volume 2
      JPS 8: Vol. 2, No.4       (Summer 1973)
      JPS 7: Vol. 2, No.3       (Spring 1973)
      JPS 6: Vol. 2, No.2       (Winter 1973)
      JPS 5: Vol. 2, No.1       (Autumn 1972)
 Volume 1
      JPS 4: Vol. 1, No.4       (Summer 1972)
      JPS 3: Vol. 1, No.3       (Spring 1972)
      JPS 2: Vol. 1, No.2       (Winter 1972)
      JPS 1: Vol. 1, No.1       (Autumn 1971)
 
 
Donate. Support. Contribute.

Special Focus

Get JPS in print

Join the mailing list

Shop for books

Subscribe to IPS Journals
Journal of Palestine Studies
Jerusalem Quarterly
Majallat al-Dirasat al-Filastiniyah

Library
Search the Library Online Catalogue.

Featured Book
Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict
Read more

 
  Copyright 2006-12 Institute for Palestine Studies | Site map |Privacy policy| Contact us